Natuur

Arboretum van de Fourneau Saint-Michel

Dit arboretum met een oppervlakte van 2 hectare, verdeeld in 86 percelen, is opgezet in 1899 met als hoofddoel om de aanpassingsmogelijkheden te testen van exotische soorten (bomen en struiken) op ons klimaat en aan de Ardense bodem.

Lees verder...

De “Troufferies” (DNF)

Deze oude turfgroeven, met een oppervlakte van ongeveer veertig hectaren, strekken zich uit ten noordoosten van Ochamps, achter het Kasteel van Roumont. Domaniaal natuurre-servaat sinds 1976. De « Troufferies » (een Waalse dialectterm die verwijst naar de ontgin-ningsplaats van de turf.) zorgen voor een plan-tengroei als in een veengebied, waar moerassen en heidevelden afwisselen met berkebosjes.
(Bron : Jean-Luc Duvivier de Fortemps / Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse).

Lees verder...

Domaniaal natuurreservaat “Rouge Poncé”

Dit is één van de oudste domaniale natuurreservaten van Wallonië, na die van de Hautes-Fagnes. Het was heel belangrijk om dit landschap te beschermen aangezien het zeer specifiek is met het hoogveen waar berkenbomen groeien (Betula pubescens).

Lees verder...

Het Arboretum van het Collignon bos

In het arboretum van het Collignonbos of Klein Bos kan men verscheidene boomsoorten treffen waaronder de Douglas Den, Zilverspar, Thuja, Rode Amerikaanse Eik, Esdoorn, Zoete Kers, Ruwe Berk, Wilde Lijsterbes en Metasequoia. Er loopt een ontdekkingspad door het arboretum.
(Bron : Jean-Luc Duvivier de Fortemps / Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse).

Lees verder...

Het Natuurreservaat « Les Pairées »

Het natuurreservaat « Les Pairées » strekt zich uit tussen Resteigne en Belvaux. Het gaat hier om droge heidevelden met zuiders allure. Met zijn jeneverbesstruiken vormt het een typisch landschap van de Calestienne, een strook land met kalkbodem, die zich uitstrekt tussen de Ardennen en de Condrozestreek, van Chimay tot Aywaille. In het Pairées reservaat, kunnen zeldzame planten en insecten overleven, dankzij een aange-past natuurbeleid.
(Bron : Jean-Luc Duvivier de Fortemps / Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse).

Lees verder...