Het abtenpaleis

Classificatie :04/07/1990
Het abtenpaleis dateert van 1729 en werd opgetrokken onder de prelaatschap van abt Célestin De Jong. Deze schitterende residentie moest de abdij een nooit eerder gekende uitstraling geven en diende eveneens als ontvangstruimte voor belangrijke gasten.

Door de herstellingswerken zijn versierd met allegorische figuren die de Romeinse kalender van 10 maan-maanden voorstellent (maart-december).
Het gebouw huisvest vandaag de diensten van het rijksarchief en van deze van de provinciale cultuurdienst.

Meer hierover :
Gesticht in 817, met de overbrenging van de stoffelijke resten van Sint Hubertus, bisschop van Luik en opvolger van Sint Lambertus, werd de abdij gauw een religieus en administratief centrum. De abdij werd een belangrijk bedevaartsoord dat pelgrims aantrok, die Sint Hubertus kwamen smeken om genezing et bescherming tegen hondsdolheid.De welvarende abdij exploiteerde de goederen en gronden op zijn grondgebied, kocht en verkocht, trok verkopers, arbeiders, ambachtslui aan en werd een commerciële motor voor de streek.
Markten en beurzen ( avant la lettre) kenden vrij vroeg ( 9de , 10de eeuw) een groot succes.
Daarbij kwam nog dat de Ardense stad goed gelegen was op het magere netwerk van bestaande wegen. Alle belangrijke wegen die er bestonden kruisten op de Marktplaats van Saint Hubert.
Spreekt vanzelf dat door zijn rijkdom de abdij ook een motor werd voor het culturele leven.Kunstenaars en intellectuelen werden sinds de XIde eeuw aangetrokken door de bloeiende abdij.
Door de rijke ondergrond ( mineralen, potassium, ijzer) en de overvloedige aanwezigheid van brandhout en water als drijfkracht werd Saint-Hubert ook al gauw een industrieel centrum. Fourneau Saint Michel , in de buurt kreeg een ijzersmelterij.

De oorspronkelijke gebouwen van de abdij dateren van het einde van de 7de eeuw. De uiteindelijke gebouwen, die u nu te zien krijgt werden in 1729 onder het bestuur van abt Dom Célestin de Jongh gebouwd. Het was de bedoeling om de abdij te voorzien van een indrukwekkend gebouw dat alle soortgelijke overtrof. Bovendien moest het onderdak verlenen aan invloedrijke gasten. Het complex strekt zich uit over verschillende vleugels die niet minder dan drie binnenplaatsen omsluiten. De aangewende materialen zijn: geverfde baksteen, kalksteen, Franse steen en marmer. Het geheel wordt afgesloten met prachtige polychrome hekkens .Vandaag zijn er de staatsarchieven en de culturele diensten van de provincie Luxemburg gehuisvest. Het paleis is toegankelijk als er tentoonstellingen gehouden worden.
De renovatiewerken, die in 2003 voltooid werden, hebben het paleis zijn oude pracht teruggegeven.

Zichtbaar vanaf de openbare weg

Agenda

05
JUN

Horaires
Op 05 jun 15u
12
JUN

Horaires
Op 12 jun 15u
03
NOV

Horaires
Van 24 okt tot 15 nov op di, woe, do, vr, za en zo van 13u30 tot 17u30 en op 03 nov op di.
Contact

SDAC, Archives de l'Etat

Tel:+32(0)61 25 01 50

Ancien quartier abbatial (Palais Abbatial)
place de l'Abbaye
6870-Saint-Hubert

Destinations dans la même catégorie